Organisatie transitie

Bij het oplossen van een IT vraagstuk wordt vaak meteen een technologisch oplossing aangeschaft, terwijl men niet bij stilstaat dat de oplossing start bij de organisatie. De vraagstuk afpellen op strategisch en tactisch niveau, pas dan kan men kijken welke ICT middelen hierin kan ondersteunen.

ter illustratie, men constateert dat er een MFA (2e factor authenticatie) nodig is (tegenwoordig is het de facto standaard). Men schaft neem hiervoor een dienst of schaft een tool aan en vervolgens stopt. Eerst volgende applicatie dient zich aan en heeft geen optie tot MFA of men heeft geen proces ingeregeld voor uitgave, beheer en inname van de token.

Maw start eerst te kijken wat nodig is – sterke vorm van authenticatie
– Vervolgens gaat men kijken hoe je dat kan doen – door 2e factor te introduceren (naast wachtwoord en gebruikersnaam)
– in welke situaties wilt men dit toepassen – denk bijvoorbeeld voor services die vanuit internet benaderbaar zijn of voor alle applicaties
– welke procedures / proces zijn er hiervoor nodig: denk aan werkwijze van software ontwikkelen (of requirementslijst voor leverancier), wie gaat het geheel beheren.
etc. etc

Organisatie transitie