Architectuur

Men ziet architectuur vaak als een glazen toren instituut of een ‘ver van mijn bed’ show. Dit komt omdat vanuit een functionele gezichtspunt bekeken wordt. Zo worden vaak de kernwoorden als doelstelling ,kader, rationale en gap analyse gebruikt. Waarbij de volgende achterliggende vragen gesteld worden.
– doelstelling: wat is het doel wat bereikt moet worden ?
– kader: onder welke randvoorwaarden of uitgangspunten moeten deze gehaald worden ?
– rationale: welke keuzes zijn overwogen of mogelijk en waarom is voor een specifieke oplossing gekozen ?
– gap analyse: wat is er nodig om de gemaakte keuzes te realiseren ?

Vaak wordt vanuit de techniek beredeneerd wat de business nodig heeft. Hier ligt de focus voornamelijk ligt op techniek (‘bottum up’), terwijl men niet weet of het voldoet aan de doelstelling (’top down’). Daarnaast wordt ook vaak vanuit de business meteen software aangeschaft zonder de IT te raadplegen. In beide gevallen leidt tot een inefficiënte of niet werkbare eindresultaat.

Vanuit TOGAF wordt een model en de bijbehorende werkwijze geboden beschreven. Wat op een gestructureerde wijze de bovenstaande vragen behandeld. Zodat op een stapgewijze methodisch de stappen verder uitgewerkt worden. ITQuest kan U hierbij bijstaan.