In een digitaal tijdperk waarin informatie steeds belangrijker wordt, heeft dit tot gevolg dat de eisen met betrekking tot software, informatiesysteemkoppelingen en beveiliging in toenemende mate belangrijker worden. Daarbij worden de koppelingen ook complexer. Dit levert vaak (ingewikkelde) vraagstukken op. Hierin kan ITQuest U bijstaan in het formuleren van een passend oplossing en de aanpak ervan.

Mijn credo is :laat uw bedrijfsvoering niet leiden door technology maar laat technology leiden door bedrijfsvoering.

De drie pijlers waar ITQuest U in kan bijstaan zijn: beveiliging, architectuur en infrastructuur.
ITQuest heeft een netwerk van vele mede zzp’ers, elk een gedreven vakspecialist in verschillende gebieden.