Windows Remote Assistance exploit

Er was een exploit waarbij misbruik werd gemaakt van een vulnerability in Remote Assistance (https://krbtgt.pw/windows-remote-assistance-xxe-vulnerability/). Ik schrijf in verleden tijd omdat Microsoft hiervoor een patch heeft uitgebracht (https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2018-0878).

Windows Remote Assistance exploit