GDPR ook bekend als AVG

weinig bedrijven zullen op 28 mei 2018 GDPR compliant zijn, het is een uitdaging. Meestal denkt men dat het met IT opgelost kan worden. De belangrijkste stap voordat IT aan de beurd is, is het in kaart brengen van de informatielandschap. Wat voor informatie is er op via welke informatiesystemen lopen deze. Wordt het verrijkt met andere gegevens (koppeling met andere systemen) dan kan dat stukje gegevens misschien wel te vallen onder de GDPR.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

GDPR ook bekend als AVG